Teenused

Langevarjukoolitus

Koolitus koosneb neljast tunnist teooriast, mille jooksul annab instruktor vajalikud teoreetilised teadmised esimeseks iseseisvaks langevarjuhüppeks. Lisaks sooritatakse lennuväljal enne hüpet vajalikud praktilised harjutused.

Tandemhüpped

Võimalus kogeda viieteistkümne minutilise koolituse järel vabalangemist ja langevarjusõitu kogenud instruktori juhtimisel

Langevarjuhüpped

Huvi korral oled peale esmahüpet oodatud meie juures oma langevarjuri karjääri jätkama. Kogenud instruktorid tegelevad sinu edasiste oskuste lihvimisega personaalselt.

Meist

Hakka meie sõbraks